درصورت درخواست پزشک معالج رادیوگرافی های معمولی شامل تصاویر پانورامیک و بایت وینگ (پری اپیکال)  و تمامی اسکن های CBCT توسط رادیولوژیست بررسی و گزارشی از تصاویر تهیه می شود.

این مرکز سعی دارد گزارش اسکن بیماران خود را در همان روز مراجعه بیمار و یا حد اکثر تا ۲۴ ساعت بعد آماده کند. در صورت تمایل دندانپزشکان و پزشکان محترم می توانند با اعلام آدرس ایمیل خود به مرکز رادیولوژی الهیه تصاویر و نسخه الکترونیک گزارشرادیوگرافی بیماران خود را به محض آماده شدن دریافت نمایند(E-Report). این باعث می شود همکاران قبل از مراجعه بیمار خود نتیجه معاینات رادیوگرافیک بیمار خود را دیده و تمهیدات درمانی لازم را قبل از مراجعه بیمار فراهم آورند.

نمونه گزارشهای رادیوگرافیک :