فتوگرافی ۳ بعدی (proface)

در مرکز رادیولوژی الهیه امکان تهیه تصویر چهره بیمار بصورت ۳ بعدی و الحاق آن به فایل دایکام CBCT  وجود دارد.

فایل های فتوگرافی ۳ بعدی با دو فرمت obj و stl قابلیت import به نرم افزار های مختلف را دارند.

این نوع فتوگرافی مناسب برای مقایسه تغییرات قبل و بعد از درمان های جراحی و ارتودنسی هستند.