فتوگرافی داخل و خارج دهانی

از خدمات دیگر رادیولوژی الهیه امکان تهیه فتوگرافی های داخل و خارج دهانی جهت درمان های ارتودنسی، جراحی فک و صورت، ترمیمی و زیبایی و جراحی بینی می باشد.