به کمک اپلیکیشن رادیولوژی الهیه پزشکان میتوانند لیست بیماران خود و تصاویر رادیوگرافی آنان را بر روی گوشی های هوشمند و تبلت  مشاهده نمایند.