کلینیک رادیولوژی الهیه طرف قرارداد با بیمه های تامین اجتماعی – خدمات درمانی (بیمه سلامت همگانی) – نیروهای مسلح – بانک ملی – بانک صادرات و بانک تجارت است.

بیماران دارای بیمه پایه تامین اجتماعی ، خدمان درمانی (بیمه سلامت همگانی) و نیروهای مسلح می توانند از مزایای دفترچه بیمه خود جهت انجام رادیوگرافی معمولی استفاده کنند. قابل ذکر است اسکن CBCT تحت پوشه هیچکدام از بیمه های پایه نبوده و بیماران باید هزینه آنرا بصورت آزاد پرداخت نمایند. بیمارانی که تحت پوشش بیمه های مکمل هستند می توانند با دریافت رسید از ما جهت دریافت هزینه های درمانی از بیمه  خود اقدام نمایند.

بیماران محترم جهت برخورداری از مزایای بیمه خود باید به نکات زیر توجه کنند:

  • استفاده از دفترچه بیمه فقط منحصر به صاحب دفترچه می باشد.
  • مرکز از پذیرش برگه بیمه ای که تاریخ آن هنوز فرانرسیده معذور است.
  • برگه های بیمه که تاریخ نسخه آن گذشته در صورتی قابل پذیرش است که تاریخ آن مربوط به همان ماه مراجعه بیمار یا حداکثر ۳ روز پایانی ماه قبل باشد. در غیر اینصورت تاریخ نسخه برگه بیمه باید توسط همان پزشک در پشت برگه بیمه اصلاح و مهر شود.
  • مرکز از پذیرش هرگونه نسخه بیمه مخدوش معذور است مگر توسط همان پزشک اصلاحیه در پشت برگه بیمه به همراه مهر و امضا درج گردد.
?????????????????????????????????????????????????????????
bank-saderat
sh1
download